دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
جستجو :
  مقالات
مقالات نفر اول یا نویسنده مسئول از مرکز تحقیقات کلیه در سال94
ردیف  نام مقاله نويسنده مسئول مجله  IF  volume تاریخ نوع ایندکس  ISSN نوع مقاله
1 Re: Prognostic Factors in Crescentic Glomerulonephritis: a Single-Center Experience دکتر محمدرضا اردلان IJKD 0.917 9 Jul-15 ISI 1735-8582 LETTER
2 Effect of Fresh Royal Jelly Ingestion on Glycemic Response in Patients With Type 2 Diabetes دکترحمید نوشاد Iran Red Crescent Med J 0.526 17 Sep-15 ISI 2074-1804 original
3 An update on renal involvement in hemophagocytic syndrome
(macrophage activation syndrome)
دکتر محمدرضا اردلان Journal of Nephropathology   5 Jan-16 pubmed 2251-8363 review
4 Serum Klotho Levels in Trained Athletes دکتر محمدرضا اردلان Nephro Urol Mon.   8 Jan-16 ISI 2251-7006 short communication
5 Genetics and Epigenetics of Chronic Allograft Dysfunction in
Kidney Transplants
دکتر محمدرضا اردلان IJKD 0.917 10 jan ISI 1735-8582 review
6 Correlation of plasma interleukin-18 concentration and severity
of renal involvement and disease activity in systemic lupus
erythematosus
دکتر سیما عابدی آذر Journal of Nephropathology   5 Jan-16 pubmed 2251-8363 original
7 Successful Treatment of Acute Lethal Dose of Acrylamide Poisoning دکتر حمید نوشاد Iranian Journal of Toxicology   9 بهار2015 copernicus , google scholar 2008-2967 case report
8  BK virus nephropathy is not always alone دکتر محمدرضا اردلان Journal of Renal Injury Prevention   5 Jan-2016 pubmed 2345-2781 original
9 Genetics and Epigenetics of Chronic Allograft Dysfunction in
Kidney Transplants
دکترمحمدرضا اردلان I J K D ISI 0.979 9 Jan-2016 1735-8582 review
10 A Review of Ferdous al-Hekma fil-Tibb by Ali ibn Raban Tabari دکترمحمدرضا اردلان(اول و مسئول) Journal of Medical Ethics and History of Medicine           review
 
 
مقالات نفر اول یا نویسنده مسئول از مرکز تحقیقات کلیه در سال93
 ردیف نام مقاله نويسنده مسئول یا اول مجله ایندکس IF volume تاریخ ISSN نوع مقاله
1 Effects of alpha lipoic acid supplementation on serum levels of IL-8 and TNF-α in patient with ESRD undergoing hemodialysis دکتر جاوید صفا Int Urol Nephrol ISI 1.325 46 Aug-14 0301-1623 original
2 Re: Kartagener syndrome with focal segmental glomerulosclerosis دکترمحمدرضا اردلان I J K D ISI 0.979 8 Jul-14 1735-8582 letter
3 Chronic kidney disease and aging: The theme of world kidney day in 2014; nephrologist will become the professional geriatrist دکترمحمدرضا اردلان Journal of Research in Medical Sciences ISI 0.608 19 Mar-14 1735-1995 letter
4 Black kidney in Albinism دکترمحمدرضا اردلان (مسئول واول) Journal of Nephropathology pubmed   3 Apr-14 2251-8363 case report
5 Effect of hemodialysis on pulmonary function tests and plasma endothelin levels دکتر حمید نوشاد Saudi J Kidney Dis Transpl pubmed   25 Jul-14 1319-2442 original
6 Alendronate Effect on the Prevention of Bone loss in Early Stages of Ankylosing Spondylitis: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Study دکتر حمید نوشاد Iran Red Crescent Med J ISI 0.504 16 Jun-14 1561-4395 original
7 Antioxidant supplementation in hypertension دکترمحمدرضا اردلان * Journal of Renal Injury Prevention pubmed   3 Nov-14 2345-2781 short comunication
8 Hemorrhagic Fever With Renal Syndrome and Its History in Iran دکترمحمدرضا اردلان I J K D ISI 0.979 8 Jul-14 1735-8582 review
9 Massive Proteinuria and Acute Glomerulonephritis Picture in a Patient With Familial Mediterranean Fever and E148Q Mutation دکترمحمدرضا اردلان I J K D ISI 0.979 8 Nov-14 1735-8582 case report
10 Transient Leukopenia in Zinc Phosphide Poisoning دکتر حمید نوشاد Journal of Clinical Research & Governance سایر اندکس های خارجی   3 Apr-14 2001-5682 case report
11 The Correlation of Uric Acid Serum Level and Arterio- Venous Fistula Failure in Patients with ESRD دکتر حمید نوشاد Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences chemical abstract   4 Sep-14 2230-7885 original
12 Effect Of Hemodialysis With High-Flux Filters On Control Of Hyperphosphatemia In Patients With End Stage Renal Disease دکتر حمید نوشاد Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences chemical abstract   4 Oct-14 2230-7885 original
13 Frequency and Prognosis of Acute Kidney Injury in Burned Patients دکتر حمید نوشاد Saudi J Kidney Dis Transpl pubmed   25 Mar-14 1319-2442 letter
14 Comment on: Association of Proteinuria with Various Clinical Findings and Morphologic Variables of Oxford Classification in Immunoglobulin A Nephropathy Patients دکترمحمدرضا اردلان Int J Prev Med pubmed   5 Oct-14 20087802 letter
15 Protean Faces of Infective Endocarditis in Renal Transplant Recipients دکتر محمدرضا اردلان Nephro Urol Mon pubmed   6 nov2014 2251-7006 letter
16 Von willebrand factor-cleaving protease activity in thrombotic microangiopathy: First report from iran دکتر محمدرضا اردلان Nephro Urol Mon pubmed   6 nov2014 2251-7006 Research Article
17 Herbs and Hazards Risk of Aristolochic Acid Nephropathy in Iran دکتر محمدرضا اردلان I J K D ISI 0.979 9 jan2015 1735-8582 short communication
18 Familial Mediterranean Fever E148Q Mutation, Episodic Fever and Kidney Allograft Dysfunction دکتر محمدرضا اردلان I J K D ISI 0.979 9 jan2015 1735-8582 letter
19 Comment on: Relationship of Serum Magnesium and Vitamin D Levels in a Nationally-representative Sample of Iranian Adolescents: The CASPIAN-III Study دکتر محمدرضا اردلان Int J Prev Med pubmed   5 Nov-14 2008-7802 letter
20 On the occasion of world hypertension day 2014: A nephrology point of view دکتر محمدرضا اردلان J Res Med Sci ISI 0.608 19 sep2014   letter
21 Global Scientific Vision With Local Vigilance: Renal Transplantation in Developing Countries دکتر محمدرضا اردلان Nephro Urol Mon pubmed   7 jan2015 2251-7006 review
22 Efficacy of Losartan in Treatment of Hyperuricemia in renal transplant recipients دکتر سیما عابدی آذر International Journal of Current Research and Academic Review copernicous-google scholar   3 jan2015 2347-3215 Original
23 Effect of N-acetylcysteine in the prevention of ototoxicity caused by vancomycin in the treatment of peritonitis in patients undergoing peritoneal dialysis دکتر سیما عابدی آذر International Journal of Current Research and Academic Review copernicous-google scholar   2 Aug2014 2347-3215 Original
24 Early outcomes of pregnancy in patients with kidney proteinuric problems دکتر سیما عابدی آذر International Journal of Current Research and Academic Review copernicous-google scholar   2 Jul-14 2347-3215 Original
25 Pregnancy outcomes in renal transplant recipients دکتر سیما عابدی آذر International Journal of Current Research and Academic Review copernicous-google scholar   3 jan2015 2347-3215 Original
26 Correlation of serum osteoprotegerin levels and bone mineral density early after parathyroidectomy in hemodialysis patients دکتر سیما عابدی آذر International Journal of Current Research and Academic Review copernicous-google scholar   2 Aug-14 2347-3215 Original
27 Comment on: Prevention of Renal Damage by Treating Hyperuricemia دکتر محمدرضا اردلان International Journal of Preventive Medicine pubmed   6 Feb-15 2008-7802 letter
28 Global Scientific Vision With Local Vigilance: Renal Transplantation in Developing Countries دکتر محمدرضا اردلان Nephro Urol Mon pubmed   7 jan2015 2251-7006 review
29 Tabriz nephro-educational courses; A global scientific vision with local vigilance دکتر محمدرضا اردلان Journal of Renal Injury Prevention pubmed   3 des 2014 2345-2781 letter
30 Comparison of low molecular weight heparin (LMWH) and standard unfractionated heparin for hemodialysis anticoagulation دکتر سیما عابدی آذر International Journal of Current Research and Academic Review copernicous-google scholar   3 Feb-15 2347-3215 original article
31 Vitamin D therapy in diabetic kidney disease; current knowledge on a public health problem دکتر محمدرضا اردلان journal of parathyroid disease EBSCO & google   2 Mar-14 2345-6558 review
32 On the occasion of world hypertension day 2014 دکتر محمدرضا اردلان* journal of parathyroid disease EBSCO & google   2 Mar-14 2345-6558 letter
33 A concurrent primary hypoparathyroidism with bladder carcinoma in a 52-year-old man, who initially presented with macroscopic hematuria دکتر محمدرضا اردلان* journal of parathyroid disease EBSCO & google   3 Mar-15 2345-6558 letter
34 Aggressive jaw brown tumor in a 28-year-old man with long-lasted chronic kidney disease دکتر محمدرضا اردلان* journal of parathyroid disease EBSCO & google   3 Mar-15 2345-6558 case report
35 Impact of parathyroid hormone on pulmonary artery pressure in hemodialysis patients دکتر محمدرضا اردلان journal of parathyroid disease EBSCO & google   2 Sep-14 2345-6558 letter
36 Bone enumerates as a new endocrine organ interacted in chronic kidney disease and mineral and bone disorders دکتر محمدرضا اردلان* journal of parathyroid disease EBSCO & google   2 Sep-14 2345-6558 letter
37 Lessons from our paleolithic primogenitors; a short look to the world diabetes day 2014 with the theme of “healthy living and diabetes” دکتر محمدرضا اردلان journal of parathyroid disease EBSCO & google   2 Sep-14 2345-6558 letter
38 Significance of complement deposition in the vessels of IgA nephropathy patients دکتر محمدرضا اردلان Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology isi 0.653 14 Feb-15 1735-1502 letter
39 Pharmacogenetics and drug-induced nephrotoxicity in renal transplant recipients دکتر محمدرضا اردلان bioimpact chemical abstract   5 jan2015 2228-5652 original article
40 Mechanistic impacts of medicinal plants in diabetic kidney disease دکتر محمدرضا اردلان*  Iranian Journal of Public Health isi 0.405 43 Sep-14 0304-4556 letter
41 Noninvasive methods for diagnosis of chronic kidney disease related bone diseases; help or hindrance? دکتر محمدرضا اردلان journal of parathyroid disease ebsco     Sep-15 2345-6558 short communication
42 Relation between exhaled nitric oxide and left ventricular performance in chronic hemodialysis patients دکتر اعتمادی نفرسوم renal failure isi     Feb-14 0886022X original article
43 Evaluation of a biosimilar recombinant alpha epoetin in the management of anemia in hemodialysis patients نفر سوم و به بعددکتر طیبی-دکترعابدی آذر دکترراثی هاشمی -دکترصفا Saudi Pharmaceutical Journal isi     Jan-15 13190164 original article
 
. از نویسنگان مقاله  اولین نفر از دانشگاه علوم پزشکی تبریز مربوط به این مرکز می باشد
مقالات نفر اول یا نویسنده مسئول از مرکز تحقیقات کلیه در  سال 92
 ردیف نام مقاله نويسنده مسئول یا اول مجله ایندکس IF volume تاریخ ISSN نوع مقاله
1 Bright Renoprotective Properties of Metformin Beyond Blood Glucose Regulatory Effects (دکتر محمدرضا اردلان) I J K D ISI 0.94 7 Nov-13 1735-8582 REVIEW
2 Atypical Clinical Course of Antineutrophil Cytoplasmic Autoantibodies-Associated Vasculitis دکتر حمید طیبی خسروشاهی I J K D ISI 0.94 7 Nov-13 1735-8582 case report
3 Re: Atypical Clinical Course of Antineutrophil Cytoplasmic autoantibodies-associated Vasculitis دکتر محمدرضا اردلان I J K D ISI 0.94 7 Nov-13 1735-8582 letter
4 R229Q Polymorphism of NPHS2 Gene in Patients With Late-Onset Steroid-Resistance Nephrotic Syndrome A Preliminary Study دکتر محمدرضا اردلان I J K D ISI 0.94 7 Sep-13 1735-8582 original paper
5 MicroRNA and Renal Allograft Monitoring دکتر محمدرضا اردلان nephro-urology monthly PUBMED   5 Jul-13 2251-7006 editorial
6 Current concepts on anti-Phospholipase A2 receptor antibody in Idiopathic membranous nephropathy دکتر محمدرضا اردلان Journal of Renal Injury Prevention PUBMED   2 Jun-13 2345-2781 news &views(letter)
7 Diagnosis of Interstitial Fibrosis and Tubular Atrophy in Kidney Allograft دکتر محمدرضا اردلان Iranian Journal of Kidney Diseases ISI 0.94 8 Jan-14 1735-8582 review
8 Anemia in lupus nephritis; etiological profile دکتر محمدرضا اردلان Journal of Renal Injury Prevention PUBMED   2 Sep-13 2345-2781 epidemilogy and prevention
9 Light chain deposition disease; there are reasons for confusion دکتر محمدرضا اردلان Journal of Renal Injury Prevention PUBMED   2 Dec-13 2345-2781 letter to editor
10 Effectiveness of Omega-3 Supplement on Lipid Profile and Lipid Peroxidation in Kidney Allograft Recipients دکتر حمید طیبی خسروشاهی naphro-urology monthly PUBMED   5 jun2013 2251-7006 original paper
11 Is the safety of herbal medicines for kidneys under question? دکتر محمدرضا اردلان Journal of Nephropharmacology PUBMED   2 Sep-13 2251-8363 original article
12 Acute and Chronic Pathological Effects of Sulfur Mustard on Genitourinary System and Male Fertility دکتر کامیار قابیلی urology journal ISI 0.559 10 spring 2013 1735-1308 review
13 Author's reply دکتر جلال اعتمادی Saudi J Kidney Dis Transpl PUBMED   24 May-13 1319-2442 letter to editor
14 Relation between exhaled nitric oxide and left ventricular performance in chronic hemodialysis patients دکتر حسین نامدار Renal failure ISI 0.941 36 feb2014 1525-6049 clinical study(original paper)
15 Discourse on pulse in medieval Persia-the Hidayat of Al-Akhawayni (?-983AD). دکتر محمدرضا اردلان International Journal of Cardiology ISI 5.509 166 JUN2013 0167-5273 review
16 Anti-phospholipase A2 receptor antibody in idiopathic membranous nephropathy: A report from Iranian population دکتر محمدرضا اردلان Journal of Nephropathology PUBMED   2 october2013 2251-8363 short communication
17 Tabriz nephro- educational courses; global scientific vision with local vigilance دکتر محمدرضا اردلان Journal of Renal Injury Prevention PUBMED   3 Mar-14 2345-2781 editorial
18 Effect of omega-3 supplementation on serum level of homocysteine in hemodialysis patients. دکتر حمید طیبی خسروشاهی Iranian Journal of Kidney Diseases ISI 0.94 7 Nov-13 1735-8582 original article
19 Effects of Clinical Pharmacology Training on Prescription Writing Skills of Interns دکتر حمید نوشاد RDME ISC   2 2013 2322-2719 original paper
20 Dental and oral diseases in Medieval Persia, lessons from Hedayat Akhawayni دکتر محمدرضا اردلان Journal of Medical Ethics and History of Medicine PUBMED   6 Sep-13 2008-0387 original paper
21 Renal Involvement in Different Genotypes of Familial Mediterranean Fever a report from Azerbaijan Province دکتر محمدرضا اردلان Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services goole scholar- CINAHAL‌   35 oct-nov 2013 1608-5671 original paper
22 Anti‑phospholipase A2 receptor antibody in idiopathic membranous nephropathy: New concepts دکتر محمدرضا اردلان Journal of Research in Medical Sciences ISI 0.684   Jun-13 1735-1995 editorial
23 Significance of hyperuricemia in immunoglobulin A nephropathy دکتر محمدرضا اردلان Journal of Renal Injury Prevention PUBMED   2 Sep-13 2345-2781 editorial
24 Klotho and Renal Fibrosis دکتر محمدرضا اردلان nephro-urology monthly PUBMED   5 Nov-13 2251-7006 Editorial
25 Tuberculosis after Renal Transplantation, Report of Two Cases دکتر محمدرضا اردلان Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services goole scholar- CINAHAL‌   35 oct-nov 2013 1608-5671 case report
26 Mycobacterial disease in renal allograft recipients دکتر محمدرضا اردلان Journal of Renal Injury Prevention PUBMED   2 Jun-13 2345-2781 short communication
27 Long-term outcome of renal transplantation in patients with familial mediterranean Fever amyloidosis: a single-center experience دکتر سیماعابدی آذر Transplantation Proceedings PUBMED   45 Dec-13 0041-1345 original article
28 Comment on: Protective role of recombinant human erythropoietin in kidney and lung injury following renal bilateral ischemia-reperfusion in rat model  (Letter) دکتر محمدرضا اردلان International Journal of Preventive Medicine PUBMED   4 Oct-13 2008-7802 letter to editor
29 Diagnosis of Interstitial Fibrosis and Tubular Atrophy in Kidney Allograft دکتر محمدرضا اردلان Iranian Journal of Kidney Diseases ISI 0.94 8 Jan-14 1735-8582 review
30 Urinary Tract Infection Associated With Thrombotic Microangiopathy دکتر محمدرضا اردلان nephro-urology monthly PUBMED   6 Jan-14 2251-7006 letter