شنبه 5 خرداد 1397 -
جستجو :
  اعضای هیئت علمی
1) دکتر محمدرضا اردلان
استاد _ نفرولوژیست
2)دکتر سیما عابدی آذر
استاد _ نفرولوژیست
3)دکتر حمید نوشاد
استاد _ نفرولوژیست
4)دکتر حمید طیبی خسروشاهی
استاد _ نفرولوژیست
5)دکتر جلال اعتمادی
دانشیار _ نفرولوژیست
6)دکتر سید صدرالدین راثی هاشمی
دانشیار _ نفرولوژیست
7)دکتر جاوید صفا
دانشیار _ نفرولوژیست
8)دکتر پرویز صالح
دانشیار _ متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری