دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
جستجو :
  معرفی مرکز
معرفی مرکز
مرکز تحقیقات کلیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز در خصوص مطالعات پایه و کلینیکی نفرولوِژی و علوم مرتبط فعالیت می نماید. هدف برنامه های تحقیقاتی ما در راستای تشخیص زودرس بیماریها و پیشگیری از بیماری مزمن کلیه، گلومرولونفریت ها و نفریت بینابینی و فشارخون  می باشد.پیوند کلیه و خطرات و ریسک های تهدید کننده کلیه موجود در محیط زیست، و ژنتیک مرتبط با کلیه از دیگر زمینه های مورد علاقه این مرکز جهت برنامه های تحقیقاتی می باشد.تاکید و علاقه ما جهت انجام مطالعات پایه، موجب جذب و همکاری محققین سایر رشته ها و رشته های علوم پایه از قبیل پزشکی مولکولی، بیوشیمی و بیوتکنولو.ژی پزشکی و بیوفیزیک شده است.
هدف ما علاوه بر یافتن راه حل برای مشکلات منطقه ای ، وجود یک دید وسیع و همه جانبه در خصوص بیماریهای کلیه در جهان می باشد.
هدف نهایی ما قوت بخشیدن به  تحقیقات مان از طریق دعوت به همکاری و جلب سایر محققین در نقاط مختلف جهان ، استعدادهای جوان و علاقمند در زمینه های مرتبط با فیلد های تحقیقاتی این مرکز می باشد.